ΑΓΝΗ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ

Εργαστήρι
«Το λαϊκό παραμύθι ως Αθάνατο νερό»
 
Μια εισαγωγή στο θέμα της Αφήγησης παραμυθιών της προφορικής παράδοσης.
Με ασκήσεις, παιχνίδια και λιγότερο θεωρητικό λόγο, θα ψηλαφίσουμε:
  • Τι είναι το λαϊκό παραμύθι [το ήθος – ο τρόπος του]. Τι σχέση έχει το λαϊκό παραμύθι με το σήμερα
  • Ποιος αφηγείται και με ποια μέσα [ένα πρόσωπο, πολλές και αντίθετες πλευρές του ίδιου προσώπου]
  • Ανατροπή, ειλικρίνεια, μεταμόρφωση, αντίφαση, αναφορά, σχέση, μνήμη, μυθικός εαυτός…
  • Εισαγωγικά και καταληκτικά παραμυθιών
Περισσότερο αφορμές και μικρές δοκιμές, με γοητευτικό τρόπο ώστε να θέλει καθένας ν’ ανοίξει πιο πολύ, για να λάβει.
Facebook Twitter Google+ Pinterest