Υλικό αφήγησης δεν αποτελούν μόνο τα παραμύθια. Αφορμή για αφήγηση μπορεί να προσφέρει η ζωή του καθενός μας. Με την πεποίθηση αυτή, οι Lupus in fabula έχουν εντάξει στις δράσεις τους την καταγραφή, αποδελτίωση και επεξεργασία αρχείων προφορικής ιστορίας.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι Lupus in fabula φιλοδοξούν να μετατρέψουν σε προφορικές αφηγήσεις ιστορίες προσωπικές που σκιαγραφούν εποχές τις οποίες λίγοι από εμάς θυμούνται και που μεταμορφώνουν αστικά τοπία χιλιοπερπατημένα και πια αδιάφορα. Σε μια προσπάθεια "να διασωθεί το ποτάμι λίγο πριν χυθεί για πάντα στη θάλασσα". Ταυτόχρονα, στόχος της ομάδας είναι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων προφορικών ιστοριών, με ανοιχτή πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Facebook Twitter Google+ Pinterest