Εργαστήρια

Εργαστήρι «Φωνή και Λόγος»

με τον Γιώργο Χούχο (μουσικοσυνθέτης – δάσκαλος φωνητικής)

Η φωνή μαζί με το σώμα αποτελούν τα βασικά εκφραστικά εργαλεία του αφηγητή.

Το σεμινάριο αυτό φέρνει σε επαφή τον ενδιαφερόμενο με τις βασικές αρχές παραγωγής ήχου και άρθρωσης λόγου. Στόχος είναι ο αφηγητής (και οποιοσδήποτε έχει ως κύριο εργαλείο τη φωνή του)

  • Να χρησιμοποιεί με εκφραστικό τρόπο τη φωνή του, χωρίς να προκαλεί βλάβες στις φωνητικές του χορδές.
  • Να ενεργοποιεί τα διαφορετικά ηχεία, που μας προσφέρει το σώμα μας.
  • Να τοποθετεί σωστά τη φωνή του, ώστε να μην αισθάνεται κόπωση μιλώντας.
  • Να γνωρίσει τους βασικούς κανόνες ορθής εκφοράς του λόγου.

Βιωματικό εργαστήρι για τα λόγια και τη μουσική

με την αφηγήτρια Ανθή Θάνου και τον μουσικό Αλέξανδρο Μακρή

Ένα βιωματικό εργαστήρι για τα λόγια και τη μουσική, πως η μουσική γίνεται παραμύθι πως ο λόγος γίνεται μουσική. Ο παραμυθάς/ παραμυθού ξεδιπλώνει με τέχνη τις εικόνες του παραμυθιού, αφηγείται τις δράσεις των ηρώων, τα κατορθώματά τους, τις κρυφές επιθυμίες τους. Η μουσική συνοδεία ανακαλύπτει τις λέξεις κλειδιά του παραμυθιού, δημιουργεί ηχητικά τοπία, γίνεται γέφυρα, υπογραμμίζει τη δράση, συντροφεύει τα λόγια. Λόγια, μελωδίες, ήχοι, τραγούδια και …αρχή του παραμυθιού!!!

Εργαστήρι για το Λόγο και το ρυθμό

Μετρημένα Λόγια

με την αφηγήτρια Μάνια Μαράτου

Πως "ρυθμίζεται" ο προφορικός λόγος: οι έννοιες του μέτρου και του ρυθμού, και οι εφαρμογές τους στον αυθόρμητο λόγο της αφήγησης.
Στόχος του εργαστηρίου είναι να προτείνει ερεθίσματα για τη διερεύνηση των μουσικών χαρακτηριστικών του λόγου και πως επηρεάζουν την έκφραση κατά την αφήγηση.

Εισαγωγικό εργαστήρι για το λαϊκό παραμύθι, τους συμβολισμούς και την αφήγησή του

με την αφηγήτρια Λίλη Λαμπρέλλη

Μια «εφʹ όλης της ύλης» θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των παραμυθιών προφορικής παράδοσης. Τι είναι; Από πού έρχονται; Σε ποιους απευθύνονται; Ποιο είναι το κρυφό τους νόημα; Με ποιους τρόπους μπορούμε να τα αφηγηθούμε;

Για το συγκεκριμένο εργαστήριο οι συμμετέχοντες καλούνται να έχουν προετοιμάσει την αφήγηση ενός λαϊκού παραμυθιού, με διάρκεια έως 10 λεπτά.

Facebook Twitter Google+ Pinterest