«Το λαϊκό παραμύθι ως Αθάνατο νερό»

ΑΓΝΗ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ

Εργαστήρι
«Το λαϊκό παραμύθι ως Αθάνατο νερό»
 
Μια εισαγωγή στο θέμα της Αφήγησης παραμυθιών της προφορικής παράδοσης.
Με ασκήσεις, παιχνίδια και λιγότερο θεωρητικό λόγο, θα ψηλαφίσουμε:
  • Τι είναι το λαϊκό παραμύθι [το ήθος – ο τρόπος του]. Τι σχέση έχει το λαϊκό παραμύθι με το σήμερα
  • Ποιος αφηγείται και με ποια μέσα [ένα πρόσωπο, πολλές και αντίθετες πλευρές του ίδιου προσώπου]
  • Ανατροπή, ειλικρίνεια, μεταμόρφωση, αντίφαση, αναφορά, σχέση, μνήμη, μυθικός εαυτός…
  • Εισαγωγικά και καταληκτικά παραμυθιών
Περισσότερο αφορμές και μικρές δοκιμές, με γοητευτικό τρόπο ώστε να θέλει καθένας ν’ ανοίξει πιο πολύ, για να λάβει.

Εργαστήρι για τη Μνημονική

Εργαστήρι για τη Μνημονική.
 
Βιωματικό εργαστήρι γνωριμίας με την τέχνη και τεχνική της μνήμης. Με τη «βοήθεια» της Μνημοσύνης, της μητέρας των 9 Μουσών, θα «συστηθούμε» με τους αρχαίους ραψωδούς, τους ρήτορες, τους φιλοσόφους, τους ερευνητές του μεσαίωνα και της αναγέννησης, της σύγχρονης εποχής και του ψηφιακού κόσμου και θα γνωρίσουμε με βιωματικές ασκήσεις και δραστηριότητες τις μνημονικές τεχνικές στην αφήγηση ιστοριών.

«Από τον λόγο του χαρτιού στον λόγο της εικόνας…»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ

Αφηγητής, επιστημονικός Εκπρόσωπος της Εταιρείας «Παραμύθια & Μύθοι στου Κένταυρου τη ράχη»
Εργαστήρι
«Από τον λόγο του χαρτιού στον λόγο της εικόνας…»:
 
Εισαγωγικό βιωματικό τετράωρο ταξίδι για την αξιοποίηση του παραδοσιακού λόγου μέσα από επιλεγμένα κείμενα των συμμετεχόντων και το πέρασμα, από το σώμα της αρχικής ιστορίας με τη μορφή του λόγου, στη δημιουργία εικόνων εμπλουτισμού. Τεχνικές και κλειδιά για την εικονοπλαστική ενδυνάμωση παραμυθιών, τη δημιουργική εικονοποίηση του λαϊκού λόγου και τη σημασία της προσωπικής προσέγγισης-οικειοποίησης.
 
Προϋπόθεση: οι συμμετέχοντες να έχουν προετοιμάσει προς αφήγηση ένα λαϊκό παραμύθι διάρκειας αυστηρά έως 10’.