«Το λαϊκό παραμύθι ως Αθάνατο νερό»

ΑΓΝΗ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ

Εργαστήρι
«Το λαϊκό παραμύθι ως Αθάνατο νερό»
 
Μια εισαγωγή στο θέμα της Αφήγησης παραμυθιών της προφορικής παράδοσης.
Με ασκήσεις, παιχνίδια και λιγότερο θεωρητικό λόγο, θα ψηλαφίσουμε:
  • Τι είναι το λαϊκό παραμύθι [το ήθος – ο τρόπος του]. Τι σχέση έχει το λαϊκό παραμύθι με το σήμερα
  • Ποιος αφηγείται και με ποια μέσα [ένα πρόσωπο, πολλές και αντίθετες πλευρές του ίδιου προσώπου]
  • Ανατροπή, ειλικρίνεια, μεταμόρφωση, αντίφαση, αναφορά, σχέση, μνήμη, μυθικός εαυτός…
  • Εισαγωγικά και καταληκτικά παραμυθιών
Περισσότερο αφορμές και μικρές δοκιμές, με γοητευτικό τρόπο ώστε να θέλει καθένας ν’ ανοίξει πιο πολύ, για να λάβει.
Facebook Twitter Google+ Pinterest